Ny høst – nye utfordringer

4 august, 2009

Sermo_dumpSom dere sikkert vet, så har jeg jobbet hos Recommended Norway siden 1 september 2002. Jeg startet med å jobbe som Art director, med en god del selvstendige kunder og oppdrag som ble en del av byrået – jobben min var nok mye mer enn bare å være en AD, da jeg i tillegg fungerte som rådgiver, mac’er og prosjektleder på mange av prosjektene som jeg jobbet med.

Men etterhvert kom apparatet rundt meg på plass, og grunnet en stor og god vekst i byrået og fra å være ansatt nr 14, var vi sommeren 2005 mer enn 30 ansatte – som videre ble nesten 40 mennesker som jobbet sammen på små og store kunder.

I høst fikk byrået ny leder, og som følge av dette kom det nødvendige omorganiseringer og justeringer på selskapstrukturen som gjorde at jeg fikk tildelt ny stilling fra nyttår, som en naturlig følge av mitt sterke engasjement på den sosiale media arenaen.

Fra og med 1 februar har jeg hatt stillingen som kreatør og strateg innen sosiale medier, og jobbet tett med mange av byråets kunder som har vært klar for å vurdere/ta steget inn i den digitale/sosiale medie arenaen. Utfordringen har vært at mange av de kundene og relasjonene som jeg har og som kan benytte seg av min totalkompetanse er lokalisert i hovedstaden, og det har gjort at jeg har valgt å søke meg til en ny hverdag til hovedstaden.

Fra og med 1 september vil jeg jobbe som Senior Rådgiver hos Sermo Consulting, med ansvar for kommunikasjonsrådgiving, konseptutvikling og strategiutvikling på sosiale medier. Det blir en ny og spennende hverdag – i en by jeg har jobbet og bodd i før – og som vil gi meg utfordringer som jeg virkelig føler behov for akkurat nå.

Sermo Consulting er et kommunikasjonsbyrå som kombinerer rådgivning innen digitale medier med tradisjonell PR-filosofi. Sermo har fokus på dialogbasert kommunikasjon, og med spisskompetanse på det digitale tar de utgangspunkt i kundens kommunikasjonsbehov og ser på digitale og sosiale kanaler som et av flere verktøy for og nå frem til målgruppen. Siden kommunikasjonslandskapet er i konstant endring, må vi være det også. Sermo kombinerer derfor lang erfaring fra klassisk PR-arbeid med en unik innsikt i nye medier.

Mitt utgangspunkt for denne jobben er at sosiale medier er bare en del av den naturlige markedsmixen. Det passer ikke for alle, men kan være et riktig og bra medie for andre. Det viktige er å ha kompetansen og kunnskapen til å vite hva som fungerer og hvordan sette sammen den beste mixen basert på kundens definerte målsetninger for produktet eller bedriften.

Jeg vil takke for mine 7 år i Recommended, de har vært spennende, utfordrende, vært fylt med gode og morsomme dager med mange dyktige og vennlige kolleger som jeg selvsagt kommer til å savne. Et kapittel i mitt liv er avsluttet, og nå starter et nytt og spennende kapittel med dyktige kolleger og spennende kunder i Oslo.

Reklamer