Webben for alle?

16 september, 2008

Mannen som fant opp world wide web, Tim Berners-Lee, kunngjorde tidligere denne uken at han i løpet av en femårs periode vil han jobbe for å gjøre webben tilgjengelig for alle. Og det trengs.

Getty

Tim Berners-Lee (Getty Images)

Thomas Tangen skrev i høst om at det er et klasseskille på nett og at dette kan være et demokratisk problem. Dagbladet ga i går et eksempel på dette i en referert NTB-sak. En ny forskningsrapport viser nemlig at 270 000 eldre mennesker i Norge, over 65 år, ikke har tilgang til bredbånd. De synes det er for komplisert og for dyrt. Dette ekskluderer dem blant annet fra å delta i den offentlige debatten. Undersøkelsen viser i følge Dagbladet at de eldre ønsker å bruke Internett til sende og motta e-post, bruke nettbank, finne offentlige skjemaer og se bilder av slekt og venner. De vil kommunisere med omverdenen, men vet ikke hvordan.

Heldigvis tar web-pappaen affære. Han har opprettet en stiftelse, World Wide Web Foundation, som i løpet av en femårsperiode har som mål å samle inn mellom 5 og 10 millioner dollar for å gjøre Internett mer tilgjengelig, mer nyttig og øke mulighetene for fremtiden.

Her hjemme tar Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys et krafttak for de eldre. Hun vil følge opp rapporten og gjøre det enklere og billigere for eldre å skaffe seg bredbånd. Kanskje er vi ett skritt nærmere en fri, åpen og tilgjengelig web – for alle!

Reklamer

Et godt digitalt valgår?

15 september, 2008

Da er det ett år igjen til stortingsvalget 2009 er avgjort, og de rødgrønne enten får fornyet tillit eller opposisjonen tar et steg opp i makthierarkiet. Denne valgkampen tror jeg blir mer spennende og ganske annerledes enn vi har sett på lenge. For å henge med nå, og for å treffe nye velgere, blir partiene nødt til å ta i bruk nye virkemidler – digitale og sosiale virkemidler. Hvem får det til?

Digi.no skriver på lederplass at «Nettet avgjør valget i 2009«.  Marius Jørgenrud viser til hvordan Carl I. Hagen var først ut til å bruke TV på en ny måte. Nå som TV-tittingen går nedover, særlig blant de yngre velgerne, blir spørsmålet hvem som vinner kampen om «nettvelgerne», eller den såkalte Internettgenerasjonen.

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker hver sjette ungdom data mer enn åtte timer hver dag. Mange unge har flyttet nesten hele sin sosiale arena over på Internett. Bortimot all sosial fritid brukes foran skjermen. Den tiden de måtte bruke foran en skjerm på skole eller jobb kommer i tillegg. Det hjelper derfor lite å stå på Karl Johans gate å dele ut roser, eller være aktiv i TV-debatter når de under 25 år ikke er på disse arenaene. Det er i dag nærmere 500 000 potensielle velgere i aldersgruppen 18 til 25 år. De kan definitivt avgjøre valget neste år.

Dialog med alle velgerne er og blir alfa omega. Dialog er som kjent en løpende meningsutveksling mellom to eller flere mennesker for å skape forståelse og å utjevne motsetninger. Når denne dialogen har flyttet plattform for en halv million velgere, bør det ringe noen bjeller hos et hvert parti som tar befolkningen på alvor. Se på Obama. Det funker!

I løpet av et par uker kjører vi i gang søsterbloggen Stortingsvalg2009 som vil kommentere på alt som har med valget å gjøre, og da spesielt med fokus på kommunikasjon. Her vil vi invitere gjestebloggere, rikssynsere og bedrevitere for å gi deg et litt annerledes perspektiv på en valgkamp. Følg med.

Vi har tidligere skrevet en rekke innlegg om dette temaet politikere og sosiale/digitale medier. Dette kan leses her!

Dagbladet skriver om dette i dag (3.2.2009).


Gartner spår fremtiden – og den er 2.0

12 august, 2008

Analyseselskapet Gartner la i dag frem rapporten «2008 Hype Cycle for Emerging Technologies» der de ser på hvilke teknologitrender som blir viktige for it-bransjen de neste årene. Og ikke overraskende er Web 2.0, eller den dialogbaserte sosiale webben moden for verden.

Dette er godt nytt for oss sosialdigitale evangelister. Vi må bare si oss helt enige med Gartner-analytiker Jackie Fenn som sier at Web 2.0 vil modnes innen to år og at selskaper nå stadig får mer erfaring og suksess med både teknologien og dens kulturelle implikasjoner.

Dette er helt i tråd med de tilbakemeldingene vi får fra markedet også her i Norge.

Her kan du høre podcasten med  Jackie Fenn og  Jeff Comport fra Gartner, eller les artikkelen på Digi.no.